Vabilo prostovoljcem/kam, ki so stari med 70 in 75 let, za sodelovanje v raziskavi

Splošno zdrave preiskovance/ke, stare med 70 in 75 let, vabimo k sodelovanju v raziskovalnem slikanju glave, ki traja 15 minut. Preiskovanci/ke v telesu ne smejo imeti nobene kovine, v kolikor imajo umetne sklepe ali drug material, potrebujejo potrdilo o skladnosti vgrajenega materiala z MRI preiskavo. Slikanje je raziskovalno, zato izvid zdravnika ali ustna interpretacija stanja NISTA možna. Zainteresirani posamezniki/ce, prosimo, pišite na gasper.zupan@mf.uni-lj.si